BLOG

Edebiyat deneylerimizin bulgularına buradan ulaşabilirsiniz.

ETKİNLİKLER

Edebiyatı farklı disiplinlerle bir araya getirdiğimiz etkinliklerimize katılabilirsiniz.

ATÖLYELER

Atölyelerimizde edebiyat oyunlarımıza dâhil olabilirsiniz.

Hakkımızda

Metin Deneyleri Alanı [medea]
yaz, yap

Metin Deneyleri Alanı [medea] Haziran 2016 tarihinde edebiyatı kolektif bir oyun olarak yaşama amacı güden bağımsız bir topluluk tarafından kuruldu. Deneysel edebiyat ile ilgilenen, bu alanda eser veren veya araştırmalar yapan herkese bir araya gelebilecekleri ve kendi işlerini üretebilecekleri etkileşime açık bir platform sunmak üzere kurulan medea deneysellik, disiplinlerarasılık ve sonuç odaklı olmayan bir yazın süreciyle edebiyatta oyun kavramının sınırlarını genişletmeyi amaçlıyor. Edebiyatın anlatım, biçim ve yaratım süreçlerine değer veren, farklı disiplinlerin sahasına sıçramalar yapan medea, deneysel edebiyatın uygulanabileceği metinler ve etkinlikler ortaya koyuyor.

ETKİNLİK VE ATÖLYELER