kare2

Kurgu Nakli: Disiplinlerarası Bir Metin Deneyi

Kurgu Nakli, iki farklı disiplini bir araya getirerek yaratım sürecini ve sanat dalları arasındaki geçirgenliği sorgulamayı amaçlıyor. Etkinliğin ilk aşamasında illüstratör Murat Palta, sahnede okuduğu kurgusal bir metni doğaçlama bir biçimde resmediyor. Bunu takip eden ikinci aşamada ise resme esin kaynaklığı eden ilk kurgudan habersiz olan yazarlar Alper Canıgüz ve Afşin Kum, çizimden yola çıkarak özgün metne[…]