Kurgu Nakli: Disiplinlerarası Bir Metin Deneyi

Kurgu Nakli, iki farklı disiplini bir araya getirerek yaratım sürecini ve sanat dalları arasındaki geçirgenliği sorgulamayı amaçlıyor.

Etkinliğin ilk aşamasında illüstratör Murat Palta, sahnede okuduğu kurgusal bir metni doğaçlama bir biçimde resmediyor. Bunu takip eden ikinci aşamada ise resme esin kaynaklığı eden ilk kurgudan habersiz olan yazarlar Alper Canıgüz ve Afşin Kum, çizimden yola çıkarak özgün metne ulaşmaya çalışıyor. Yazarlar bu kısa süre içinde hem birbirleriyle, hem de hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadıkları bir kurgudan yola çıkmış bir çizimle mücadeleye girişiyor. Tüm bu süreçte hatalar, düzeltiler, değişiklikler, beğenilen ya da nefret edilen bölümler, silinmek istenip de tutulan, tutulmak istenip de silinen parçalar izleyiciler tarafından birebir gözlemleniyor.

Kurgu Nakli, içinde iki temel nokta barındırıyor: yaratıcı bir eserin oluşum aşamasını birinci elden gözlemlemek ve başka bir sanatın süzgecinden geçen bir kurgunun nasıl bir dönüşüm geçireceğini görmek.

0001-2

Etkinlik kitaplarda hayranlıkla okuduğumuz, tekrar tekrar düzeltiden geçen ve önce yazarın sonrasında ise editörün değişikliklerine gelişen kurguların bu kez, mümkün olabilecek en saf halini yaratım aşamasından itibaren takip etme imkânı veriyor. Bu kapsamlı oyuna görsel sanatların da dâhil edilmesiyle “kurgunun” ya da bir sanatsal yapıtın özü olarak görebileceğimiz her şeyin, farklı disiplinler arasında gezindiğinde, birbirine aktarıldığında, bozulup tekrar metin haline döndürüldüğünde bünyesinde neyi barındırmaya devam edebileceği ya da neleri yitireceği inceleniyor.

Bunun da ötesinde Kurgu Nakli, yaratıcı ürünlerin farklı sanat dallarına nasıl aktarılabileceğini, bu dalların birbirlerine ne şekilde ilham verebileceğini ve birbirine dönüşen farklı yaratıların özgünlüklerini nasıl koruyabileceğini izleyicilerin değerlendirmesine sunuyor.

Mevcut bir metin bambaşka bir forma dönüşüyor, dallanıp budaklanıyor ve nihayetinde resmin eleğinden geçerek iki ayrı metin halini alıyor.

İlham kaynağının gerçek hayattan ziyade başka yapıtlar olması ne ifade eder? Düşünsel süreçler gözlemlenebilir mi? Sanat dalları ne kadar geçirgendir? Aynı metin iki kere yazılabilir mi? Kurgu Nakli, oldukça geniş bir düzleme yayılan onlarca farklı soruyu kapsamlı bir oyunla yanıtlamaya çalışıyor.

IMG_5566

Boğaziçi Üniversitesi, 2016

IMG_5591

IMG_5595

IMG_5590