Replik Metin

Bir resimden hareketle yazılan edebiyat eserleri, romanlardan uyarlanan filmler ya da filmlerden ilhamla bestelenen şarkılar gibi sayısız örnek, farklı disiplinlerin birbirlerinden ne derece etkilendiğini ve ilham aldığını ortaya koyar niteliktedir. Replik Metin atölyesi de bu etkilenmeyi bilinçli bir şekilde yönlendirerek sinema-kurgu ilişkisini doğrudan yaratım sürecine aktarmayı amaçlıyor.

Replik Metin atölyesinin ilk bölümünde katılımcılar, kendilerine sessiz olarak sunulan bir film sahnesinin metnini ve diyaloglarını oluşturuyor; sahnenin, karakterlerin ve atmosferin önceden belirlenmiş olduğu bir sinematik kurgu çerçevesinde kendi diyalog ve öykülerini yaratıyor. Görüntü yerine sesin yönlendirici olduğu ikinci bölümde ise var olan diyalogların ve içeriğin oluşturduğu temel üzerine karakter detayları, mekân ve zaman oturtulmaya çalışılıyor. Atölyede aynı veriler kullanılarak yazılan öykülerin ne derece değişkenlik gösterebileceği ve farklı disiplinlerden materyallerin edebi kurguların üretim sürecinde ne şekilde kullanılabileceği inceleniyor.