kare2

Kurgu Nakli: Disiplinlerarası Bir Metin Deneyi

Kurgu Nakli, iki farklı disiplini bir araya getirerek yaratım sürecini ve sanat dalları arasındaki geçirgenliği sorgulamayı amaçlıyor. Etkinliğin ilk aşamasında illüstratör Murat Palta, sahnede okuduğu kurgusal bir metni doğaçlama bir biçimde resmediyor. Bunu takip eden ikinci aşamada ise resme esin kaynaklığı eden ilk kurgudan habersiz olan yazarlar Alper Canıgüz ve Afşin Kum, çizimden yola çıkarak özgün metne[…]

1_

Kulaktan Kulağa Kurgu

Kulaktan Kulağa Kurgu atölyesinde katılımcılar eski kulaktan kulağa oyunuyla edebiyatı yazılı formun dışına taşımayı deniyor. Kurgunun sözlü anlatımla olan ilişkisini bu kolektif deney aracılığıyla inceleyen atölyede katılımcılar, edebiyatta tekil yazar kavramını da hep birlikte sorguluyor. Yazılı metinlerden yola çıkarak başlayan atölye, bu metinlerin sözlü anlatım içerisinde nasıl evirilebileceğini, yazarın hayal gücünün gerçekten de okurun hayal[…]

6

Ayışığında Öykü-Kur

Ayışığında Öykü-Kur atölyesi, Haldun Taner’in, Türk Edebiyatı’nın deneysel metin örneklerinden sayılan “Ayışığında Çalışkur” öyküsünden ilham alıyor. Etkinlikte tüm katılımcılar birer eleştirmen rolüne bürünerek var olan bir kısa öyküye dair absürt eleştirileriyle kolektif bir yeniden yazım deneyine dâhil oluyor. Her katılımcının sırayla, “eleştirmenlerden” gelen meydan okumaları metne yansıtmayı deneyeceği bu atölye, Haldun Taner’in ve kitabının anısına yalnızca[…]

9

Performatif Öykü Portresi

Performatif Öykü Portresi atölyesinde katılımcılar, tıpkı bir resim atölyesinde ressamın modelin portresini resmetmesi gibi, o sırada sergilenen kısa bir performansı izleyerek kurgusal bir portre kaleme alıyor. Yazım sürecinde düşüncenin hız ve yavaşlığı ile hazırlıksız yakalanma ve doğaçlama hisleri üzerine yoğunlaşmayı amaçlayan atölye, yazarın dış etmenleri kendine özgü bir şekilde işlemesinin yöntemlerini ve performans ile edebiyatın birbiriyle[…]